تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با امداد خودرو پاسداران

آدرس :

یادگار امام - به سمت شمال - خروجی ایثارگران جنوب - کوچه ایثار - داخل کوچه - دفتر امداد خودرو

تماس :

021-22371047

شنبه تا چهارشنبه :

تمام وقت

پنج شنبه :

شبانه روزی

جمعه :

24 ساعته فعال

Loader